Hlavné menu

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 10.10.2015)
Jakub Kliner (III.A)
Pozajtra (Pondelok 12.10.2015)
Maximilián Oslanec (IV.B)

Naši partneri

Počet návštev: 1996423
  • Maturanti pozor. Základné informácie o MS 2016, dôležité termíny a organizácia MS sú už tu.

  • Spojená škola, Školská 7 úzko spolupracuje so spoločnosťou GAMO a.s., zameranou na informačné technológie. Na základe rámcovej zmluvy sa zameriavajú na integrované vedecko-výskumné a výchovno-vzdelávacie programy, na spoluprácu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, spolupráca pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania, na spoluprácu pri tvorbe, implementácií, prevádzke a údržbe e-learningového riešenia na platforme Moodle.

  • 2. septembra 2015 vedenie našej školy slávnostne otvorilo nový školský rok 2015/2016. Za prítomnosti pána riaditeľa Ing. Žuffu a pani zástupkyne RNDr. Baloghovej sa všetkým žiakom prihovoril aj pán zástupca Mgr. Elias. Všetkým zamestancom a žiakom školy prajeme úspešný nový školský rok.

  • Cieľom vytvoreného multimediálneho sprievodcu je priblížiť známy historický monument patriaci neodmysliteľne k Banskej Bystrici očami šestnásťročných študentov. Jeho hlavným prínosom je autentickosť zobrazenia samotného Pamätníka SNP so zameraním na  vojenskú techniku, najmä dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 sovietskeho letectva a ťažkú bojovú techniku česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, na históriu a architektúru Pamätníka SNP (symbolický hrob neznámeho bojovníka s večným ohňom, urny, pamätné kvádre a súsošie Obete varujú, ktoré bolo v období normalizácie (1972) odstránené a na svoje miesto sa dostalo v roku 2004) a stálu expozíciu rozdelenú do 13 tematických celkov približujúcich slovenské a svetové dejiny. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

  • Dňa 15.5.2015 sme sa na SŠ-SOŠ elektrotechnickej rozlúčili so žiakmi 4. ročníka. Čaká ich akademický týždeň a potom skúška dospelosti. Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia a uspešné zvládnutie maturitných škúšok. Rozpis maturitných skúšok uvedieme na stránkach našej školy.

Vzdelávame pre prax

Priebeh vyučovania

Sobota 10. 10. 2015

Fotogaléria

Novinky

Fotogaléria

Právne informácie

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím