Hlavné menu

 

 

 

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Milan Gašpar (II.C)
Milan Marcinek (III.C)
Milan Sláviček (II.B)
Počet návštev: 2031435
  • Ak si šikovný a zaujíma ťa tvoj odbor nielen na bežnom vyučovaní, si kreatívny a máš dobré nápady, zapoj sa do Stredoškolskej odbornej činnosti a tvoja práca môže byť ocenená.

  • Žiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení si mohli overiť svoje odborné vedomosti v testoch školského kola Zenit strojárstvo.

  • SŠ-SOŠE sa zapojila do súťaže iBobor. Súťaž  iBobor je informatická súťaž pre všetkých žiakov, ktorí si chcú otestovať svoje vedomosti v oblasti IKT. 9. novembra 2015 boli otestovaní žiaci v kategórii Juniori. Z celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo vyše 6 000 žiakov a náš žiak Dominik Šubják, z I. C triedy dosiahol výborné umiestnenie v prvej tisícke.

  • V rámci akcie „Školy odborne“ a „Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozoj pracovných zručností a práca s talentmi“, korá sa konala na ZŠ Spojovej v Banskej Bystrici sme pripravili a zrealizovali propagáciu našej školy. Žiaci 8. a 9. ročníka sa mohli oboznámiť s možnosťami výberu študijných a učebných odborov  na našej škole a zároveň si vyskúšať prácu v tvorivých dielňach, ktorá by sa mohla stať súčasťou ich prípravy na povolanie.

  • Naša škola z vlastných zdrojov financovala rekonštrukciu niektorých učební. Nové stierky, lampy, laminátová podlaha a nové lavice spríjemnia žiakom ich štúdium, preto budeme v tomto trende naďalej pokračovať. 

  • Dňa 9.10.2015 sa konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky v SŠ stavebnej v Kremničke. Žiaci SŠ-SOŠ elektrotechnickej Lukáš Pintér, Filip Meloš a Matúš Koterba z II.C triedy pod vedením MOV Bc. Jozefa Nováka a Bc. Mareka Makóniho obsadili z 12-tich súťažných projektov vynikajúce 1. miesto za projekt ARDUINO - Modulárny systém ochrany majetku so solárnym dobíjaním

!!! Staň sa našim žiakom !!!

Vyber si niektorý z našich odborov, staň sa žiakom našej školy a získaš: vodičský kurz ZDARMA, pracovné oblečenie na odborný výcvik ZDARMA. Školský internát priamo v BUDOVE ŠKOLY. Odborná prax v SÚKROMNÝCH FIRMÁCH.


SIEŤOVÝ AKADEMICKÝ PROGRAM


ODBORNÁ SPOSÔBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

Priebeh vyučovania

Štvrtok 26. 11. 2015

Fotogaléria

Novinky

Fotogaléria

Právne informácie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím