Hlavné menu

Informačný leták

Virtuálne prehliadky

   

   

Odborné učebne

Služby

PartneriPočet návštev: 2774872
 • Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica prijme pedagogického zamestnanca na pozíciu:

  MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY
  SO ZAMERANÍM NA ELEKTRONIKU A AUTOELEKTRONIKU

 • Vyhodnotenie 1. kola Finančnej olympiády

  Finančná olympiáda je celoslovenská finančno-vedomostná súťaž pozostávajúca z troch kôl. Umožní každému študentovi ktorejkoľvek strednej školy otestovať sa a tak posúdiť úroveň svojej finančnej gramotnosti.

 • Lyžiarsky výcvik v januári 2018

  Aj tento školský rok sa naši prváci zúčastnili tak nádhernej aktivity ako je lyžiarsky výcvik. Lyžovačka, to nieje len výcvik spojený s disciplínou a odvahou, to je aj relax. Tak ako každá ,,drina" keď sa zvládne prináša neskôr uspokojenie keď sa transformuje na službu spoločnosti, tak aj zvládnutá športová disciplína prinesie človeku ,,ventil" cez ktorý ,,vypúšťame paru" nahromadeného stresu z každodenných školských povinností. Ak budú mať naši žiaci svoj ,,zdravy ventil", potom nebudú siahať po tých nezdravých ktorými sú rôzne zdraviu škodlivé návykové látky a návyky. O to nám ide a naši žiaci to chápu. Zanedbať tento rozmer a neposkytnúť naším žiakom možnosť športového vyžitia by bolo vážnym prehreškom voči nim.

 • Tu netreba žiadne slová, naša škola chce byť jednoducho vždy blízko vás.

 • Dňa 26. 1. 2018 od 9:00 do 20:00 vás srdečne pozývame na prezentáciu našej školy v banskobystrickom obchodnom centre Európa. Príďte si pozrieť naše prezentačné stánky plné zaujímavých exponátov priamo z našich školských laboratórií. Budú na vás čakať naši žiaci, ktorí vám predvedú svoje výrobky a povedia vlastné skúsenosti zo štúdia na SŠ-SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici. Poskytnú vám informácie priamo z prvej ruky. Prítomní budú aj tí najlepší učitelia, majstri a administratívne asistentky, ktorých sa môžete opýtať to čo vás najviac o škole a štúdiu na nej zaujíma. Tešíme sa na vás!

 • Naše modernizované sieťové, multimediálne a programátorské laboratórium s označením A39 je to čo robí odbor mechanik počítačových sietí kvalitným študijným zameraním pre tých z vás, ktorých zaujímajú informačné technológie, zamerané predovšetkým na počítačové siete. Najnovšie sieťové prvky ako prepínače, smerovače a serverové počítače sú decentne uložené v rekových rozvádzačoch, ktoré takmer pripomínajú vitríny s exponátmi ďalekej budúcnosti.

 • Medzi najžiadanejšie a zároveň najlepšie platené stredoškolské profesie patrí programátor CNC obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik- mechatronik, mechanik- nastavovač. Finančne dobre ohodnotení sú aj zvárači, elektromechanici, či CNC obrábači kovov. Žiadaní sú aj operátori výroby, elektrikári, kontrolóri kvality, frézari či sústružníci. V ich prípade sa však mzda zvykne pohybovať pod hranicou 1000 eur. Pre všetky tieto menované a im príbuzné profesie platí, že mladý človek s príslušným vzdelaním by nemal mať zásadný problém uplatniť sa na trhu práce. Platí to v súčasnosti a platiť by to malo aj v dobe, keď školu skončí.

 • Žiaci, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku sa zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy zamerané predovšetkým na čítanie s porozumením, ale preveril aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe, ako aj teórie literatúry.

  A kto zvíťazil? Určite všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. Po zrátaní bodov bolo výsledné poradie takéto:

  I . miesto: nebolo udelené

 • V stredu, na Mikuláša študenti a učitelia navštívili kráľovské poľské mesto Krakov. Priehliadli si hradný komplex Wawel, kde sa zoznámili s históriou Poľska i samotného Krakova. Ďalej navštívili historické centrum mesta s jeho botahou architektúrou a pamätihodnosťami. Hlavný cieľ elektrotechnickej exkurzie bola návšteva Múzea mestského inžinierstva, kde okrem odborného výkladu mali možnosť vyskúšať si vlastnými rukami aj rôzne interaktívne exponáty či pokusy.

 • Na súťaži ZENIT 2017 v elektronike Branislav Machnič, 2.A a Dušan Bugár, 3.B vo svojich kategóriách získali výborné 2. miesta a postupujú do celoštátnej súťaže. V kategórii strojárstvo získal Adam Florek, 3.B, 3. miesto. Gratulujeme.

 • Finančná olympiáda je celoslovenská finančno-vedomostná súťaž, ktorá umožňuje každému študentovi ktorejkoľvek strednej školy otestovať sa a tak posúdiť úroveň svojej finančnej gramotnosti.

 • Pre žiakov 9. ročníka základných škôl je veľmi ťažké a dôležité zvoliť si správne štúdium na strednej škole. 28. novembra 2017 ÚPSVaR zorganizoval v Banskej Bystrici Burzu informácií 2017, kde sa návštevníci mohli dozvedieť všetko potrebné o jednotlivých stredných školách, ale aj pracovných ponukách firiem. Aj my sme im priblížili možnosti štúdia na našej škole, profily jednotlivých študijných a učebných odborov, ale aj formy vyučovania, najmodernejšie didaktické pomôcky a práce žiakov. Pevne veríme, že sme deviatakov oslovili a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Rozvoj IKT a ich následná implementácia do výučby umožnila okrem e-learningu aj rozvoj počítačom podporovaného experimentovania a ovládanie experimentu na diaľku prostredníctvom internetu.

 • Žiaci našej školy sa prvý krát zapojili do celoslovenskej súťažnej hry stredoškolákov Junior Freshhh. Súťaž má dve časti. Prvou je on-line kolo počas ktorého riešia trojčlenné súťažné tímy priamo v on-line systéme 12 úloh z prírodných vied a matematiky. Druhou časťou je finále, do ktorého postúpi 5 najlepších tímov z celého Slovenska. Táto časť je realizovaná prezenčnou formou v Bratislave.

 • Tohtoročný deň otvorených dverí mal vysokú účasť. Prišli nás navštíviť žiaci z rôznych základných škôl, firmy a náhodní jednotlivci, ktorých zaujímalo čo a ako sa u nás učí. Školu a naše projekty si návštevníci so záujmom poprezerali a my sme sa im snažili poskytnúť čo možno najucelenejší obraz o možnostiach a schopnostiach, ktoré sme im schopní ponúknuť. Oboznámili sme ich s našimi laboratóriami, ich vybavením a rôznymi priestormi školy. S nádejou dúfame, že sme zaujali čo najväčší počet účastníkov a že sa jedného dňa rozhodnú nastúpiť do prvých ročníkov školy či nadviazať s nami nejakú formu spolupráce. Za účasť všetkým ďakujeme.

Podporte našu školu

Staň sa našim žiakom

Vyber si niektorý z našich odborov, staň sa žiakom našej školy.
Naučíš sa navrhovať vlastné plošné obvody v EAGLE, programovať v ARDUINO, v C, vytvoriť grafické návrhy v programe GIMP,  programovať CNC stroje, PLC roboty, konštruovať v CAD systémoch.
Získaš odbornú prax v SÚKROMNÝCH FIRMÁCH, VODIČSKÝ KURZ za symbolický poplatok, PRACOVNÉ OBLEČENIE na odborný výcvik zdarma, školský INTERNÁT priamo v BUDOVE ŠKOLY. 


PRAX VO FIRMÁCH


CNC/PLC SYSTÉMY


CAD SYSTÉMY


SIEŤOVÝ AKADEMICKÝ PROGRAM


EAGLE


ARDUINO


ODBORNÁ SPOSÔBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

Priebeh vyučovania

Pondelok 19. 2. 2018

Fotogaléria

Novinky

Právne informácie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Kontakt

 • SŠ - SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica
  Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica,
  e-mail: ss.sosebb@gmail.com
 • 048/416 37 81 spojovateľ