Hlavné menu

Informačný leták

Virtuálne prehliadky

   

   

Odborné učebne

Služby

PartneriPočet návštev: 3036038
 • Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 27.11.2018 od 8:00 do 14:00 hod. v priestoroch našej školy SŠ-SOŠ elektrotechnickej, ktorá sa nachádza na Zvolenskej ceste 18.

 • Učiť sa je celoživotná potreba každého človeka, ktorý si ju napĺňa prostredníctvom formálneho, neformálneho aj informálneho vzdelávania. Prvý typ (hlavný prúd) vzdelávania sa realizuje väčšinou v mladšom veku prostredníctvom školského systému (absolvent získa oficiálne uznávaný doklad o nadobudnutí kvalifikácie). Zvyčajne popri ňom prebieha neformálne vzdelávanie, ktoré poskytujú iné vzdelávacie subjekty (občianske združenia, zamestnávatelia, krúžky, súkromné hodiny, ...) a nekončí sa vydaním oficiálne uznávaného dokladu o nadobudnutí vzdelania. Posledný typ vzdelávania je prirodzenou súčasťou denného života každého človeka od jeho narodenia – nemusí byť zámerné a dokonca si ho vzdelávajúci sa ani nemusí uvedomovať.

 • V rámci týždňa vedy a techniky pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici interaktívnu výstavu vedeckých hračiek, jednoduchých fyzikálnych experimentov a hlavolamov pod názvom „Veda v hračkách“. Aj keď slovo hračka evokuje predstavu malého dieťaťa, prevažná väčšina ľudí (bez ohľadu na vek) si rada spríjemní voľné chvíle rôznymi hrami. Sú hry, ktoré človek hrá a zároveň sa aj učí. Tieto sú väčšinou založené na jednoduchých fyzikálnych experimentoch.

  Výstava bola interaktívna. Znamená to, že každý návštevník sa mohol zahrať s hračkou, ktorá ho upútala – vyskúšať si ktorýkoľvek fyzikálny experiment. Pri každom exemplári bol priložený návod na použitie hračky (postup ako realizovať experiment) spolu s jeho odborným popisom (vysvetlený fyzikálny princíp fungovania hračky). Zastúpené boli takmer všetky časti fyziky: mechanika, molekulová fyzika, akustika, optika. Veľa exponátov využívalo základy optického zobrazovania (zákon lomu, zákon odrazu) spolu s ukážkami ich praktického využitia.

 • Na konci októbra žiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v školskom kole ZENIT strojárstvo. Žiaci si otestovali svoje vedomosti, ale aj zručnosti v teoretickej a praktickej časti. Do krajského kola postupujú Adam Longa, 3.C a Oliver Mudrák, 3.C, v kategórii S, strojové obrábanie. V kategórii C budú svoje vedomosti v CNC programovaní preverovať štvrtáci Adam Florek, 4.B a Alex Jamsila, 4.B. Prajeme im veľa úspechov.

 • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

  Žiačky a žiaci prvých ročníkov, ktorí majú pozitívny vzťah ku knihe, ako aj k svojmu materinskému jazyku, sa 25. októbra zúčastnili súťaže v čitateľskej gramotnosti. Súťaž sa skladala z troch častí. Úlohy boli zamerané predovšetkým na čítanie s porozumením, študenti však mali možnosť prejaviť aj svoje tvorivé schopnosti.

  Výsledky súťaže:

  1. miesto sa nepodaprio obsadiť

  2. miesto Peter Fulajtár I. A

  3. miesto Marek Ryboš I. B

 • Súťaž NV.TV vyhlásila Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenská akadémia vied (SAV) a Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). Bola zameraná na vytvorenie video – rozhovoru s vedcom na jednom festivalovom mieste v rámci festivalu vedy a techniky „Európska noc výskumníkov 2018“ a bola ukončená vyhlásením víťazov celoslovenskej súťaže 29.10.2018.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ SŠ - SOŠ elektrotechnickej udeľuje žiakom riaditeľské voľno v pondelok 29. októbra 2018. Vyučovanie bude pokračovať od pondelka 5. novembra 2018.

 • Každý z nás sa už ocitol v situácii, keď musel obhajovať nejaký svoj názor – zdôvodniť svoje konanie, vysvetliť svoj postoj, konkrétny čin. Ak človek chce byť úspešný, potrebuje vedieť správne komunikovať so svojím okolím, asertívnym spôsobom vyjadriť svoj názor a pomocou vhodných argumentov ho aj presadiť. Človek argumentuje takmer denne v osobnom aj pracovnom živote.

  PK všeobecnovzdelávacích predmetov v spolupráci s CVČ Junior zorganizovala pre žiakov 1.A triedy workshop „Umenie argumentácie“, cieľom ktorého bolo priblížiť žiakom pravidlá dialógu a argumentácie. Umožniť im na vlastnej koži si vyskúšať argumentačné cvičenia a zadefinovať zásady správnej argumentácie.

 • Aj tento rok sa naši žiaci z odboru mechanik počítačových sietí pokúsili uspieť v súťaži ZENIT - programovanie medzi 713 súťažiacimi v kategórii A. Hoci títo naši žiaci nie sú prioritne orientovaní na programovanie išli do boja a nebáli sa ani prehry pretože vedeli, že každý správny chlap radšej prehrá v boji akoby sa mal len tak z pohodlia a z diaľky prizerať na to ako druhí bojujú. Naši chlapci prejavili odvahu a odhodlanie za čo im ďakujeme. A vy naši programátorskí rytieri vedzte, že každý malý boj hoci neúspešný vás zoceľuje a pripravuje na väčší, ktorý istotne príde a vy vyhráte lebo nieste zbabelci.

 • Už tradične sa aj tento školský rok žiaci našej školy zúčastnil Autosalónu v Nitre, podujatia, ktoré by sme pokojne mohli nazvať sviatkom všetkých tých čo milujú pekné autá. Výstavy sa zúčastnili žiaci tried 1.A, 1. B, 2.A, 2.B a 4.A. Ohlasy žiakov na akciu boli pozitívne no aj analyticko kritické pretože naši žiaci autá nielen milujú ale mnohí sa do ich konštrukcie a samotnej prevádzky celkom dobre vyznajú. A o to nám ide aby sme chlapcov a dievčatá podnietili ku vzájomnej komunikácii na témy, ktoré sú technické, odborné a zaujímavé, teda na témy súvisiace s technickým zameraním, ktoré väčšina z nich študuje. Na automobilovej show boli prezentované takmer všetky známe značky automobilov a samozrejme neprekvapil už ani čoraz väčší výskyt modelov poháňaných len na elektrinu alebo v kombinácii s elektrinou. Elektrina sa jednoducho tlačí čoraz viac do technológií rôzneho druhu čo je podnetom na rozvíjanie študijných odborov kde sa elektrotechnika čoraz tesnejšie kĺby so strojárstvom či informatikou. Automobilky sú hybným motorom našej Slovenskej ekonomiky a preto by bolo doslova hriechom nevziať našich žiakov k produktom, ktoré možno raz budú tiež vyrábať v niektorej zo Slovenských automobiliek a navyše ak to väčšinu z nich aj úprimne zaujíma.

 • Plenárna schôdza a triedne schôdze ZRPŠ

  Riaditeľ SŠ-SOŠ elektrotechnickej a predsedníčka ZRPŠ pri SŠ-SOŠ elektrotechnickej Vás pzývajú na plenárnu schôdzu rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční v stredu 10. októbra 2018 o 16:30 hod. v jedálni školy na Zvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici. Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať triedne aktívy jednotlivých tried.

 • Žiaci 1.B a 1.C triedy sa v piatok 28.9.2018 zúčastnili 12. ročníka prestížneho festivalu vedy „Európska noc výskumníkov 2018“, ktorého motto bolo: „Výskumníci v nás“. Festival je paralelne organizovaný v 24 štátoch Európy v posledný septembrový piatok. Na Slovensku sa uskutočnil v piatich rôznych mestách, medzi ktorými bola aj Banská Bystrica. Festival prebiehal v obchodnom centre Európa. Svoju činnosť tu prezentovali rôzne stredné aj vysoké školy, vedecké ústavy a iné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú implementáciou vedeckých poznatkov do praxe. Viac TU

 • Dňa 13.9 sa na našej škole SŠ-SOŠE uskutočnil workshop národného projektu inovujme.sk. Vedúci workshopu pán Tomáš a pani Lucia si nás rozdelili do dvoch skupín a začali zaujímavú prednášku o slove inovácia. Dovolil by som si povedať, že každý študent, ktorý tam sedel dával po workshope slovu inovácia širší význam. Neskôr po rozdelení nás skvele zamestnal a všetko vysvetlil pomocou hry s pozitívami a negatívami vedúci workshopu Tomáš a hneď sme mali viacej chuti rozprávať. Ďalej sme sa dostali k téme techník, ktoré prinášajú nové nápady pre riešenie problémov.

 • Dňa 3. 9. 2018 sme sa opäť stretli na školskom dvore, aby sme tak dôstojným spôsobom, hymnou a príhovorom mohli privítať nový školský rok 2018/2019. Milí žiaci a najmä naši noví prváci, vítame vás v tomto školskom roku a veríme, že bude pre nás všetkých úspešný. Ide tu hlavne o vašu budúcnosť a o vaše sny. Buďte preto odhodlaní a zodpovední, aby ste tak dosiahli to, po čom túžite. Toto je významná etapa vášho života, toto je váš boj a záleží hlavne na vás, či bude víťazný. Nemajte obavy, pretože my učitelia, majstri a zamestnanci školy sme tu práve pre to, aby sme vás vždy podporili a pomáhali vám. Chceme vás vybaviť všetkými potrebnými morálnymi, intelektuálnymi a manuálnymi schopnosťami, aby ste boli spôsobilí zvládnuť ešte väčší zápas, ten čo vás čaká po škole vo vašom budúcom povolaní.

 • Otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018. Prváci sa zhromaždia o 8:00 v školskej jedálni. Ostatné ročníky sa zhromaždia na školskom dvore o 8:30. V pondelok a utorok budú triednické hodiny a v stredu, štvrtok sa bude učiť podľa náhradného rozvrhu. Do pozornosti dávame aj aktuálnu organizáciu školského roka TU.

 • Majstrovstvá kraja žiakov stredných škôl v atletike 12.6.2018 v Banskej Bystrici. Náš žiak Patrik Michalec z 2.A triedy vyhral prvé 3 miesta v hode oštepom v hode diskom a vo vrhu guľou a postúpil na Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl, ktoré sa konali v Nových Zámkoch dňa 19.6.2018. Tu výborným výkonom 68,38m v hode oštepom obsadil 1. miesto a stal sa majstrom Slovenska. V hode diskom výkonom 44,73m obsadil 3. miesto a získal bronzovú medajlu a vo vrhu guľou výkonom 14,40m obsadil 4. miesto. Patrik Michalec reprezentoval Slovensko aj na medzinárodných atletických pretekoch juniorov a junioriek vo Vyškove v Českej Republike, kde sa stretli atletické družstva zo Slovenska,Česka, Maďarska, Poľska a Slovinska. Patrik v silnej konkurencii obsadil v hode oštepom 3.miesto výborným výkonom 64,82m.Preteky sa konali 16.6.2018.

Podporte našu školu

Staň sa našim žiakom

Vyber si niektorý z našich odborov, staň sa žiakom našej školy.
Naučíš sa navrhovať vlastné plošné obvody v EAGLE, programovať v ARDUINO, v C, vytvoriť grafické návrhy v programe GIMP,  programovať CNC stroje, PLC roboty, konštruovať v CAD systémoch.
Získaš odbornú prax v SÚKROMNÝCH FIRMÁCH, VODIČSKÝ KURZ za symbolický poplatok, PRACOVNÉ OBLEČENIE na odborný výcvik zdarma, školský INTERNÁT priamo v BUDOVE ŠKOLY. 


PRAX VO FIRMÁCH


CNC/PLC SYSTÉMY


CAD SYSTÉMY


SIEŤOVÝ AKADEMICKÝ PROGRAM


EAGLE


ARDUINO


ODBORNÁ SPOSÔBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

Priebeh vyučovania

Streda 14. 11. 2018

Fotogaléria

Novinky

Právne informácie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Kontakt

 • SŠ - SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica
  Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica,
  e-mail: ss.sosebb@gmail.com
 • 048/416 37 81 spojovateľ