• Moderná CNC učebňa
   • Kvalitne vybavená učebňa pre mechatronikov
   • Moderná učebňa sieťových technológií
   • Nové CNC stroje v dielňach odborného výcviku
   • Elektrikári v dielňach odborného výcviku si tiež prídu na svoje
   • Šikovné CNC-čka pre programátorov obrábacích strojov a zariadení
   • Mechanik - mechatronik
   • Ak máš rád robotiku, potom je tento nový odbor určený práve tebe. Naučíme ťa spojiť vedomosti a zručnosti z oblati strojárstva, elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Ide o veľmi perspektívny smer pre tvoje budúce uplatnenie najmä v automobilovnom priemysle, ale aj vo sfére informačných technológií či automatizá
   • Mechanik elektrotechnik - informačné technológie
   • Máš rád elektrotechniku a informačné tecthnológie vo všeobecnosti a vieš, že IT a eletkro-odborníci sú na pracovnom trhu žiadaní? Potom je tento odbor určený práve tebe. Naučíme ťa ,,z každého rožka troška." Budeš vedieť, ako na počítačové siete, hardvér a softvér. Budeš mať všeobecný prehľad z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Naučíme ťa diagnostikovať poruchy a vykonať servis elektrických zariadení.
   • Mechanik počítačových sietí
   • Nadobudneš vedomosti a zručnosti z oblasti spracovania a prenosu informácií prostredníctvom počítačových a technologických sietí, ich návrhu, realizácie, diagnostiky a údržby. Získaš tiež vedomosti z oblasti programovania, používania databáz, počítačovej grafiky a všeobecný prehľad dnes tak trhom žiadanej, ale personálne podvyživenej sféry, akou sú informačné technológie.
   • Mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika
   • Blíži sa doba elektricko-energetická a kto nechce zaspať, musí sa prispôsobiť. Výroba energie a jej distribúcia je a ešte viac bude najdôležitejším odvetvím priemyslu. Toto odvetvie si žiada zručných a vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť navrhovať, skonštruovať, skúšať a obsluhovať elektrické stroje, prístroje a zariadenia. Ak si vyberieš tento odbor, urobíme z teba zručného elektroodborníka/čku z ,,fachu," ktorému nebude cudzia ani práca s počítačom.
   • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
   • Si kreatívny a máš rád stroje, či hľadáš iba dobré uplatnenie? Potom je tento odbor ušitý práve pre teba. Naučíme ťa obsluhovať, naprogramovať a nastaviť stroj najmä typu CNC a priemyselnétho robota. Budeš tvoriť technickú dokumentáciu na počítači a budeš vedieť používať simulačný softvér pred tým, ako začneš svoju vlastnú výrobu tebou navrhnutého produktu.
   • Staň sa našim žiakom a budúcnosť sa Ti poďakuje!
  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
   • NAŠE ODBORY

   • STAŇ SA NAŠIM ŽIAKOM

   • INFORMAČNÝ LETÁK

   • JEDÁLNY LÍSTOK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • STAŇ SA NAŠIM FANÚŠIKOM

   • PRÍBEHY NAŠICH ŽIAKOV

  • Darujte 2% dane pre Združenie rodičov a žiakov -SŠ-SOŠE

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov žiakov SŠ-SOŠE
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zvolenská cesta 18, 97405 Banská Bystrica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42306906
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov žiakov SŠ-SOŠE
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zvolenská cesta 18, 97405 Banská Bystrica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42306906
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov žiakov SŠ-SOŠE
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zvolenská cesta 18, 97405 Banská Bystrica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42306906
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.